Peter Sauerbaum urodził się w 1945 roku w Halle nad Soławą. Jest on absolwentem studiów prawniczych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, które zakończył zaliczeniem egzaminu państwowego drugiego stopnia. Pracował następnie w Wydziale Prawnym Urzędu Prezydialnego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie a od roku 1977 jako osobisty referent berlińskiego Senatora ds. Kultury. Od 1981 r. był jako kierownik referatu w tejże Administracji Senatu Berlina ds. Kultury odpowiedzialny za powszechne biblioteki publiczne, zdecentralizowaną działalność kulturalną oraz integrację kulturalną cudzoziemców.

Od sezonu 1992/93 Peter Sauerbaum był pełniącym obowiązki intendenta teatru Berliner Ensemble i wspólnie z udziałowcami Matthiasem Langhoffem, Fritzem Marquardtem, Heinerem Müllerem, Peterem Palitzschem i Peterem Zadekiem przygotowywał przekształcenie tego teatru w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Do końca 1999 roku pracował najpierw jako prezes Zarządu, a następnie jako zarządzający wspólnik w Berliner Ensemble sp. z o.o.

Od stycznia do grudnia 2000 r. zaangażowany był jako dyrektor ds. controllingu w Deutsches Theater/Kammerspiele w Berlinie. Od 15 listopada 2000 r. do 31 października 2002 r. pracował jako prezes Zarządu Fundacji Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Z dniem 1 listopada 2002 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego Opery Niemieckiej (Deutsche Oper) w Berlinie oraz dodatkowo do tej funkcji przejął zarząd komisaryczny Opery. Wraz z założeniem Berlińskiej Fundacji Opery stał się reprezentantem Opery Niemieckiej w Berlinie w Zarządzie Fundacji. Od początku sezonu 2005/6 pełnił funkcję pełnomocnika do zadań specjalnych w Dyrekcji Generalnej Fundacji Opery w Berlinie.

Z początkiem sezonu 2006/07 Peter Sauerbaum rozpoczął pracę jako intendent Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie.

Jednocześnie pełni on funkcję pełnomocnika ds. nauczania w Instytucie Kultury i Zarządzania Mediami Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz członka Międzynarodowego Forum Mauthausen przy Federalnym Ministrze Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii.

W latach 2006 i 2007 było on dyrektorem artystycznym Dni Kultury Żydowskiej w Berlinie.

Peter Sauerbaum został odznaczony Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki Republiki Austrii. Ponadto w listopadzie 2008 r. otrzymał Wielka Odznakę Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii.


 
 
 

DER KONZERTTIPPśroda, 07. czerwca 2017,
19.30 Uhr
Sala Koncertowa im Carla Philippa Emanuela Bacha


Zwłaszcza w środy

Kwintet tanga

Astor Piazzolla
1. Milonga del Angel
2. Murte del Angel
3. Resurreccion del Angel
4. El Tango
5. Lunfado
6. Audios Nonino
7. Michelangelo 70
8. Kontrabajissimo
9. Lo Que Vendra
10. Calambre
11. Verano Porteño
12. Cocierto para Quinteto


Jürgen Karthe, bandoneon
Christian Seibert, fortepian
Jung Won Seibert-Oh, skrzypce
Jürgen Tesch, gitara
Stefan Große Boymann, kontrabas